اتو ریکلوزر (رله بازبست)

گاهی اوقات خطاهای گذرا در مدارها یا خطوط برق به دلیل برخورد دو یا چند سیم گرم به هم و یا برخورد سیم‌های حامل جریان به زمین رخ می‌دهد که می‌تواند بسیار خطرناک باشد. چنین خطاهایی معمولاً در کابل‌های الکتریکی بالاتر از سطح زمین ایجاد می‌شود که به علت بادهای شدید، رعد و برق و یا برخی دیگر از عوامل خارجی به هم برخورد کرده و یا روی زمین می افتند.
این خطوط هوایی ولتاژ با چالش اتصال کوتاه خط به خط برای مدت زمان کوتاه رو به رو هستند و پس از آن در زمانی که طوفان و دیگر مشکلات از بین می رود، به حالت عادی خود باز می گردند.
نحوه عملکرد یک رله بازبست
بنابراین در همه مواردی که مشکلاتی کوتاه‌مدت ایجاد می شود، رله بازبست به کار خواهد رفت. رله بازبست یک نوع قطع کننده مدار (بریکر) بوده که توانایی تنظیم مجدد خود را پس از مدت کوتاهی دارد.
آن‌ها به محض اینکه مدار را قطع می کنند توانایی بازیابی خود را دارند. حال اگر به علت حالت گذرا، بریکر مدار را قطع کند، پس از مدت زمان کوتاهی مدار را وصل میکند تا سیستم به کار خود ادامه دهد.
هنگامی که اتصالات بسته و سیستم در حال کار است، رله بازبست خط را از جهت وجود خطا یا حالت گذرا ارزیابی می‌کند.
هنگام ارزیابی اگر خطایی وجود نداشته باشد، اتصالات حفظ شده و سیستم به کار خود ادامه می دهد اما در صورت وجود حالات گذرا و خطا، رله بازبست عمل کرده و برای مرتبه دوم سیستم را قطع می کند.
اگر این اتفاق برای چند مرتبه بیافتد (به‌طور مثال خطاهایی دائم) پس بعد از تعدادی قطع و وصل مشخص، رله بازبست به‌طور دائم سیستم را قطع می‌کند. معمولاً پس از سه تلاش، مدار به طور دائم باز می شود، قبل از آنکه به صورت دستی وصل صورت بگیرد.