تابلو کمپکت (RMU) GIS

تابلو کمپکت (RMU) GIS

مشخصات عمومی تابلو کمپکت GIS-RMU

-تابلو RMU با تانک استنلس استیل  3mm مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
-دارای IP65 جهت نصب و بهره برداری د رمناطق مرطوب
-قابلیت ارائه به صورت آرایش های مختلف
-دارای نشانگر خازنی برقدار بودن سلول های ورودی و خروجی
- مجهز به نشانگر فشار گاز SF6
-دارای بوشینگ های Plug-in جهت نصب سر کابل
-دارای ابعاد بسیار کم جهت نصب
-قابلیت بهره برداری آسان و مطمئن