تابلوهای فشار ضعیف ( فیکس و کشویی)

در ساخت این تابلوها از استانداردهای 500و0660VDEو60529و439IEC استفاده شده است.
کلیه کلیدهای مورد استفاده در تابلوها از مارک های مورد تایید شرکت توانیر و کارفرما تابلوهای فشار ضعیف دارای درجه حفاظت X4 می باشد.
در تولید تابلوهای فشار ضعیف کارخانه به خط شستشو و فسفاته مجهز می باشد.
نوع رنگ پودری الکترو استاتیک با ضخامت بالای 70 میکرون می باشد.
دارای آزمایشگاه تست های رنگ: 1- خمش 2- ضربه 3- چسبندگی
تست ضخامت ،نمونه salt Spray
مجهز به انواع تست های الکتریکی نظیر: 1-تست پاور فرکانسی 2-تست ضربه صاعقه( ایمپالس)
3-تزریق ولتاژ 5-میگر 6- مولتی متر
استفاده از گلند پلاستیکی جهت ورود و خروج کابل و سیم به داخل و خارج تابلو.
-رنگ بندی شینه ها طبق استاندارد.