تابلوهای فشار متوسط AIS (فیکس و کشویی)

تابلوهای فشار متوسط کامپکت از نوع (Air insulated swich) AIS تولید می گردد.
سلول های قابل قطع زیر بار دارای نشانگر ولتاژ سه فاز هستند.
ما بین درب تابلو و سیستم ارت، اینتر لاکی موجود می باشد که از باز شدن درب در زمان برق دار بودن تابلو جلوگیری می کند.
بدنه تابلوها از ورق گالوانیزه با ضخامت mm2 ساخته می شود.